Behandling

Behandlingar på Ipsoma ges som fristående individualiserade behandlingsinsatser eller som en del av rehabiliteringsinsatserna.

Målet med psykosomatiska behandlings- och rehabiliteringsinsatser är att öka organismens interna kommunikationsförmåga och lägga en grund för självkännedom och personlig utveckling. Individen skall efter behandlingen ha fått bättre ”verktyg” för att själv bygga upp en positiv och hälsofrämjande livssituation.

Integrativa multimodala psykosomatiska rehabiliterings- och behandlingsprogram bör alltid innehålla både individuella insatser och behandlingar i grupp. På IPSOMA ges individuellt anpassade samtalsterapier och olika kroppsbehandlingar vid sidan av terapisessioner i grupp med samtal, uttryckande konstterapi, kroppsmedvetandeträning mm.

För att kunna bedöma vilket program som lämpar sig bäst för den enskilde individen behöver personen först genomgå en utredning. En sådan kan vara av olika längd och ”djup”, allt ifrån ett bedömningssamtal till mycket omfattande utredningar som ibland kan sträcka sig över flera veckor. De längre utredningarna sker oftast i samråd med försäkringskassa och arbetsgivare om dessa är inblandade. De olika rehabiliterings- och behandlingsprogrammen kan därigenom även utformas utifrån beställarens behov, förutsättningar och möjligheter. Den första kontakten med IPSOMA består i regel av ett bedömningssamtal vilket ligger till grund för beslut om vad utredningen behöver omfatta.

Våra behandlingsprogram sker både individuellt och i grupp och inkluderar ofta flera av följande inslag:

  • Psykoterapi med olika inriktningar: kognitiv, psykodynamisk, integrativ psykosomatisk
  • Sjukgymnastiska behandlingar: kroppsmedvetandeträning, Basal Kroppskännedom, Dansterapi
  • Uttryckande konstterapi: bild-, musik-, litteratur
  • Hos oss kan du även träffa psykiatriker både för kortare konsultationer men även för längre behandlingar.