DET PSYKOSOMATISKA TEAMET

Att arbeta utifrån den integrativa psykosomatiska metoden

Psykosomatik är kunskapen att kropp och själ är en sammanlänkad enhet

Alla våra medarbetare har högskoleutbildningar inom sina områden och tidigare arbetslivserfarenhet inom sina specialiteter och uppbär legitimation där sådan rekomenderas. 

Vi är stolta över att vara en grupp med så olika åldrar och olika bakgrunder vilket ger oss fler infallsvinklar för att hjälpa våra klienter och skapar en harmonisk miljö för oss att arbeta i.

KLINIKCHEF - Tatjana Sivik

tatjana

Tatjana Sivik är Docent i Medicin (Psykosomatik) och har Psykolog och Läkarexamen Läs mer...

"Mitt fokus i arbetet med klienter är att engagera och motivera människor genom handledning/coachning samt att se till deras kompetensbakgrund i form av utbildningar och arbetslivserfarenhet i syfte att förstå förhållandet arbete och personlighet. Att arbeta tillsammans med många olika professioner hjälper mig att förstå helheten hos människan där det fysiska och psykiska ständigt hänger samman."

Våra Läkare

Som specialister inom Allmänmedicin, Psykiatri, Ortopedi, Invärtes medicin och Rehabiliteringsmedicin har våra läkare mångårig diversifierad och djup kunskap och erfarenhet inom de fält som mest rör vår verksamhet.

"Min yrkeserfarenhet som läkare spänner över ett brett område men under den senaste tioårsperioden har jag  specialiserat mig inom rehabiliteringsmedicin med inriktning på patienter som drabbats av multitrauma, kronisk smärtproblematik, stroke, ryggmärgsskador och andra neurologiska sjukdomar och skador. Eftersom jag samtidigt haft möjlighet att utbilda mig inom området psykosomatisk medicin har jag sett hur viktigt det är, i både utredning och behandling, att som läkare  uppmärksamma så många olika faktorer som möjligt när det  gäller att lindra och behandla både sjukdomar , skador och funktionsnedsättningar, oavsett orsak till att dessa symptom uppstått. Mitt synsätt som läkare är att vi alla, i det team som tillsammans möter patienten, måste, inte bara undersöka och behandla  symptom, utan att även lyssna  på individens  egen berättelse om både sina symptom och sitt liv så att hela människan får möjlighet att helas."

Ingemar Persson, ÖL Rehabläkare

SJUKGYMNAST

Våra Sjukgymnaster har bred kompetens inom flera olika områden bland annat KMT

"Anamnesen är viktig att lägga tid på i en undersökning, att lyssna, för att sedan lättare kunna återkoppla det till eventuella fysiska symtom jag finner. Bedömningen grundar sig på undersökning av förflyttning, rörlighet, styrka, balans, avspänningsförmåga. Efter anamnes och undersökning rekommenderas alltid eventuell behandling och/eller träning för att bibehålla och förhoppningsvis förbättra den aktuella funktionen. Samtalet direkt med klienten stärker dem i att de får veta vad jag vet vilket oftast ger lugn i situationen. Erfarenheter ger mig mer och mer insikt i att psykisk ohälsa även påverkar den fysiska och vice versa, även i den lilla stunden som tex under en undersökning."   

PSYKOLOG

Våra psykologer har mycket lång erfarenhet och speciell spetskompetens i ett flertal områden inom Psykologi: Psykoterapi (både dynamisk och kognitiv ), Psykosomatik och Neuropsykologi samt arbetspsykologis. Dessutom konstruerat och utvärdserat psykometriska test (inom avhandlingsarbete).

"Under de år jag arbetat som psykolog har jag främst intresserat mig för sambandet mellan människans psykiska och fysiska hälsa med utgångspunkt från ett psykosomatiskt perspektiv dvs PNEI. Den neuropsykologiska utredningen och behandlingen innefattar även ett helhetsperspektiv på människan där både personlighetspsykologiska,  känslomässiga och neurokognitiva faktorers betydelse beaktas.
De neuropsykologiska utredningar och bedömningar som genomförs utgör sedan en integrerad del av det rehabiliteringsmedicinska arbetet."

En av våra psykologer med stark inriktning på Psykosomatik och Neuropsykologi  

ARBETSTERAPEUT

Våra arbetsterapeuter har erfarenhet av både utredningar och behandling inom rehabilitering, psykiatri och långtidsvård 

"Att förstå klienten i samtal innebär för mig att försöka se klienten i hela sitt sammanhang. Detta gäller såväl dennes sociala situation och historia som sjukdomshistoria och aktuella upplevelser av sjukdomstillståndet. Det är för mig viktigt att förstå på vilket sätt klientens somatiska förnimmelser och psykiska mående påverkar just henne eller honom, för att inte nämna hur de två påverkar varandra. I detta arbete är min främsta resurs den kompetens som finns inom företaget, och det stora intresset från företagets sida som finns, för utbildning och för att alla anställda skall få en ökad förståelse för psykosomatikens grunder. I arbetet med de anpassade arbetsprövningarna är en viktig del att klara av att motivera klienterna till denna del av utredningen. Att få någon att utföra arbetsuppgifter trots smärta, värk och annan problematik är för det mesta väldigt utmanande. Det gäller att möta klienten på dennes nivå och acceptera och försöka övervinna de svårigheter som är så unika för varje enskild individ som kommer till oss."  

SOCIONOM

Vi har Socionomer med lång erfarenhet av kliniskt arbete inom både primärvård, sjukhusvård, skolväsen och socialtjänst inriktad mot mångkulturellt arbete

"Jag arbetar utifrån att ge möjlighet för patienten att beskriva sin situation ur ett helhetsperspektiv. Att bli sjukskriven under längre tid påverkar naturligtvis mer än bara utebliven lön. Man får också tillfälle att berätta om positiva saker i livet och får möjlighet att beskriva sin situation ut ett helhetsperspektiv, människan är ju så mycket mer än bara ett ont ben eller liknande. Det är sällan det finns direkt sociala hinder för återgång i arbetsliv men det är tydligt hur alla områden påverkas. På IPSOMA finns alla professioner under samma tak vilket ger en unik möjlighet till samarbete kring patienten, för som sagt vi är så mycket mer än bara det vi har ont i. Själv har jag på tidigare arbetsplatser våndats över långa väntetider och hur svårt det är att få tid till olika professioner. Nu finns det under samma tak! Jag personligen tror på en holistisk syn på människan."

UTTRYCKANDE KONSTTERAPEUT

Ända sedan IPS tidiga dagar har uttryckande terapi varit en viktig del av vår filosofi, då speciellt uttryck och uttryck i grupp ökar på förståelse och självläkning. 

"Uttryckande Konst, eller Expressive Arts, är en terapiform som kombinerar det verbala samtalet med olika konstnärliga uttrycksmedel som färg, form, rörelse, musik, poesi, sagor och myter. Det används både individuellt och i grupper.
När vi uttrycker oss genom att måla, forma skulpturer eller röra oss till musik d.v.s. konkret och sinnligt är vi oftast närmare oss själva, mer levande och sanna än när vi enbart uttrycker oss i ord. Sinnena öppnar upp där orden stänger till och vi får lättare tillgång till den omedvetna kunskap vi alla har - insikter och kunskaper som det rationella intellektet inte alltid förmår lyfta fram."