Docent Tatjana Sivik

CV och Publikationslista

Curriculum vitae

Namn: Tatjana Maria Sivik
Född: 16 Jan. 1947 i Rijeka, Kroatien
Adress: IPSOMA, Fridkullagatan 14, Göteborg Sweden
Medborgarskap: Svenskt
Civ. status: Gift, 2 barn

Utbildningar:  

1965 Studentexamen i Rijeka
1968  Två års studier av komparativ litteraturhistoria och filosofi vid Zagrebs Universitet
1974  Fil.kand. i Sociologi, Pedagogik och Psykologi, Göteborgs Univ.
1978  Psykologexamen vid Göteborgs Univ.
1979  Psykologlegitimation, Socialstyrelsen
1980  ”Socialstyrelsens psykoterapikompetens, Steg 2.          
1981  Socialstyrelsens psykoterapihandledarkompetens”
1989  MD, Läkarexamen, Göteborgs Univ.
1992  MD, Ph.D., Medicine Doktorsexamen, Department of General Internal Medicine, University of Göteborg, Avhandling: Diagnosis and treatment of patients with idiopathic back pain.
1995  Docentur, ”Associate Prof.” General Medicine, Göteborg Univ.

Aktuell basverksamhet:

Chef för (samt grundare av) IPSOMA,  Institutet för Psykosomatisk  Medicin AB, en rehabiliteringsklinik (omkr. 15 anställda). Från 2007 kliniker i Göteborg, Borås och Uddevalla.

Officiella akademiska uppdrag:

 • ”Coordinator” of psychosomatic-medical research within EU, with co-researchers from Germany, Belgium, Italy, Turkey, Sweden and Norway 
 • Associerad forskare vid Avd f. Klinisk Bakteriologi, Universitet i Uppsala.
 • Associerad forskare vid Inst. f  Ortopedi, Göteborgs Universitet.
 • Ledare eller deltagare i flera forskningsprojekt:
 • Primärvårdsprojektet Tidaholm (epidemiologisk studie)
 • Kartläggning av kardiovaskulära riskfaktorer bland anställda vid Volvo-Torslandafabriken
 • Epidemiologisk prospektiv och longitudinell studie av Whiplash-skador i västra Sverige.
 • Behandlingsstudie av 82 kroniska smärtpatienter vid primärvården i Filipstad
 • Behandlingsstudie av 54 kroniska, psykosomatiska patienter vid psykiatriska kliniken i Kristianstad
 • Epidemiologisk, longitudinell studie av by-pass-opererade patienter i Värmland
 • Astma-FBD-studien vid Inst. för  Allergologi. GU, och Inst. för Socialmedicin vid Universitet i Linköping
 • AFA-studien, epidemiologisk studie av STD, Klinisk Bakteriologi, Uppsala Universitet
 • "Smärtprojektet" vid Primärvården i Olskroken, Göteborg. (240 akuta smärtpatienter)
 • PTSD-studien. 120 traumatiserade soldater från kroatiska kriget (I samarbete mellan WHO and svenska regeringen)
 • Rehabilitering av traumatiserade flyktingar i Göteborg.
 • Tre gånger fakultetsopponent vid offentligt försvar av doktorsavhandlingar i medicin:
  • Iréne Matthis, Inst. för Psykiatri Umeå Universitet, ”Den tänkande kroppen”
  • Noomi Lindberg, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, ”Psychosomatic Aspects of  Somatic Diseases”
  • Eva Bojner Horwitz, Inst för Socialmedicin Upsala Universitet: ”Dance/movement therapy in fibromyalgia patients – Aspects and consequences of verbal, visual and hormonal analyses”.
 • Medlem av betygsnämnden rörande doktorsavhandling vid medicinsk fakultet: Björn Enqvist, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet.

Undervisningserfarenhet:

1980-89        (parallellt med läkarutbildningen) Universitetslärare i psykologi och psykoterapi, samt handledare vid mentalsjukhus.
Från 1989-    Gästföreläsare och examinator vid medicinska högskolor (yrkesmedicin, psykiatri, allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin) samt andra relevanta universitetsinstitutioner
Från 1989-  Extensiv föreläsningsverksamhet för främst försäkringskassor, men även privata försäkringsbolag, sjukhuspersonal mm. (en lista för tiden 1990-99 efter fakturor omfattar över 200 föredrag)
Från 1994     Tio gånger organisatör och huvudlärare för en ”postgraduate” kurs för läkare och annan paramedicinsk personal (20p) i psykosomatisk medicin, (i samarbete med  Karolinska Institutet, Stockholm)
Från 1992     Genomförda handledningsuppdrag: 2 doktorander (medicinsk fakultet),  4 psykologexamensarbeten (psykologisk institution) och 2 ”master-examensarbeten” (Vårdhögskolan, Göteborg).

Vetenskapliga organisationer

 • Sedan 1981 aktiv deltagare c:a 30 internationella konferenser och kongresser i Europa, USA, Australien, Israel ( 24 övriga ”oral presentations”, och 14 gånger sessionsordförande)
 • Grundare av Swedish Society of Psychosomatic Medicine (1992) Ordförande 1992 -95. Numera styrelsemedlem och ”International Coordinator”
 • Ordförande för The Baltic Sea Association of Psychosomatic Medicine. Styrelsemedlem sedan 1993. (Denna organisation anordnar internationella konferenser vartannat år).
 • President of  ICPM (International College of Psychosomatic Medicine) 2001-2003, (numera Past President och board member)  ICPM är den internationella organisationen för psykosomatisk medicin och anordnar bl a  biennala kongresser.
 • Deltog i bildandet av, samt ingår i styrelsen för, den paraplyorganisation inom Svenska Läkarsällskapet som omfattar följande föreningar: Medicinsk Psykologi, Psykoanalytiska Föreningen, Föreningen för Holistisk och Analytisk Psykoterapi, och Svenska Föreningen för Psykosomatisk Medicin. Denna paraplyorganisation har antagit namnet Medicinsk Psykologi.
 • Svenska Läkarsällskapets ”Rikstämmesekreterare”  för den ovannämnda paraplyorganisationen, Medicinsk Psykologi, (sedan 1999)
 • Konferenser anordnade av T.S:
  • Nationell konferens om Psykosomatisk Medicin 1991 i Göteborg
  • Baltic Sea Conference on Psychosomatic Medicine 1992 in Ronneby
  • International conference on Psychosomatic Medicine 1997 in Göteborg
 • President and chairman of the scientific program of the 16th World Congress on Psychosomatic Medicine in Göteborg 24-29 August 2001.
 • President of the ECPR World Congress on Psychosomatic Medicine in Dubrovnik 24-29 Sept 2005.

Medlemskap i följande vetenskapliga organisationer och sällskap

 • ICPM (International College of Psychosomatic Medicine) (president)
 • The Baltic Sea Association for Psychosomatic Medicine (president)
 • Svenska Föreningen för Psykosomatisk Medicin (grundare samt i styrelsen)
 • Medicinsk Psykologi (styrelsen)
 • The Pavlovian society
 • American Society of Psychosomatic Medicine

PLENARFÖREDRAG:

 • Polish National Conference on Psychosomatic Medicine, Kolobrzek 1998
 • 4th Baltic Sea Conference on Psychosomatic Medicine 1998;
 • Hamburg WPA Congress 1999
 • ICPM World Congress of Psychosomatic Medicine, Athen 1999;
 • International Conference on Colon Cancer, Montreal 2000;
 • Int. Conference i Psychosomatic Med. and Psychotherapy, Krakow 2000;
 • Europeisk Congress i Psykosomatisk Medicin Oslo 2000
 • ICPM World Congress of Psychosomatic Medicine, Göteborg 2001
 • European Congress in Psychosomatic Medicine, Lisbon 2002
 • ICPM World Congress of Psychosomatic Medicine, Hawaii 2003
 • ECPR World Congress of Psychosomatic Medicine, Dubrovnik 2005

Övriga tidigare och nuvarande arbeten och uppdrag

 • Tjänsteman vid dåvarande Jugoslaviska konsulatet i Göteborg, ansvar för sociala frågor, 1968-71
 • Kursledare i Italienska språket, ABF, 1970-71
 • Konsult och tolk för polisen (främst vid kriminalutredningar och missbrukarfall), 1971-73
 • Kursledare i serbo-kroatiska språket, 1973-75
 • Tjänstgöringar inom grundskolan, alla stadier, under ca 2 år, 1974-75
 • Organisationskonsult för SKF i arbetspsykologi, under ca 1,5 år., 1974-75
 • Psykolog, Yrkessärskolan i Göteborg, 1/1-tid  (1/2 år), 1976
 • Psykolog, Barnhälsovården i Vänersborg, 1/2-tid, (under c:a 10 mån), 1977
 • Timlärare vid Psykologiska Institutionen, GU, under 2 terminer, 1978
 • Psykolog vid Kriminalvården, Göteborg, 1/2-tid, (under 1 år), 1978-79
 • Psykologkonsult vid Kriminalvården, Göteborg, 10 tim/v, (under 4 år), 1980-83 
 • Skolpsykolog, Torslanda, 1/2-tid, (under c:a 8 mån), 1978-79
 • Lärare vid universitetscirklar i personlighetsutveckling  c:a 10 tim/veckan, 1978-83
 • Handledning av personal inom Göteborgs Kommun (utvärdering av en förskoleverksamhet),  under 6 mån, 1980
 • Handledartjänst vid Vuxenpsykiatriska Kliniken, Uddevalla Centrallasarett. 50-75% tjänstgöring (under 8,5 år), 1980-88
 • Handledare för AMI-psykologer (6 tim/mån under c:a 8 år), 1983-91
 • Handledning av öppenvårdsrehabiliterings-teamet inom "Göteborgsprojektet", vid Rehabiliteringskliniken, Sahlgrenska Sjukhuset  (under 1 år), 1987
 • Undervisning och handledning av avdelningspersonalen vid Rehabiliteringskliniken, Sahlgrenska Sjukhuset (1-årig kurs).  Hela 1987. 
 • Socialstyrelsens kontaktman i HIV/AIDs-frågor för Västsverige, 1988-90 
 • Handledare för ett behandlingsteam vid Kommunhälsan. Göteborgs Kommun, 1991-92
 • Medverkande i ledningsgruppen  för omfattande behandlings- och utvärderingsstudie av individer som riskerar utveckla kroniska sjukdomar. Studien genomförs på AB Volvo, Göteborg, -90-93
 • Ledning av forskningsprojekt kring smärta vid Institutionen för Medicinsk Rehabilitering, Borås, 1992-94 
 • Ledning av forskningsprojekt rörande egenskaper hos sjukgymnastiskt behandlade smärtpatienter. Samarbetsprojekt med vårdhögskolan Göteborg, 1991-94
 • Forskare vid Institutionen för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet (egna anslag), 1986-94
 • Associerad forskare vid Folksam-Research, Stockholm.
 • Undervisning vid Institutionen för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet. (på termin 11 för medicine kandidater, seminarier i psykosomatisk medicin samt doktorandkurs i Psykosomatisk forskningsmetodik, 1990-1995).
 • Handledning i psykosbehandling, psykiatrisk personal, Hallands Landsting (1989-1996).
 • Handledare för tre studerande, förberedande forskarutbildning, Vårdhögskolan, Göteborgs Universitet.
 • Medlem i Telia och Skandias ”advisory board” rörande strategier för förebyggande och behandling av utbrändhet.
 • Medlem i Prevents rikstäckande ”advisory board” gällande utbrändhets- och stressfrågor.
 • Expert i samarbetsgrupp om rehabilitering och utbrändhet med Volvo (Tonny Johansson, Personalavdelningen - Utvecklingsprojekt) och Previa Hälsocentralen Arendal (Agneta Jörgenssen).
 • Medlem i Vetenskapliga Rådet för Komplementärmedicin i Stiftelsen för Holistisk Medicin.

Medlem av redaktionskommittén för vetenskapliga tidskrifter

 • Journal of  Psychotherapy and Psychosomatics
 • Journal of Advances in Mind-Body medicine

Publikationer

 • Omkr. 30 artiklar i medicinska tidskrifter
 • Författare till 3 medicinska läroböcker (Psykodynamisk Terapi och Psykosomatisk medicin)
 • Medförfattare till en roman om psykoterapi 
 • Huvudredaktör (co-ed.: T. Theorell) för en lärobok om Psykosomatisk Medicin.
 • Kapitel i sex andra antologier
 • Redaktör för Proceedings of 16th World Congress on Psychosomatic Medicine

List of publications               

Original articles in current content journals

Sivik T. [A promising project: psychotherapy in chronic low back pain]. Lakartidningen. Jun 21;86(25):2357-8, 1989. 
Sivik T. Personality Traits in Patients with Acute Low-Back Pain. A Comparison with Chronic Low-Back Pain Patients. Psychoter Psychosom 56:135-140, 1991.
Sivik, T. Diagnoses and Treatment of patients with idiopathic back pain. (Doctoral Thesis) Dept. of Primary Health Care, Univ. of Göteborg, (116 pp) 1992.
Sivik T., Gustavsson E. & Klingberg-Olsson K. Differential diagnosis of low-back pain patients; A simple quantification of the pain drawing.Nord J psychiatry  46:55-62, 1992.
Sivik T. & Hösterrey U. The Thematic Apperception Test as an Aid in Understanding the Psychodynamics of Development of Chronic Idiopathic Pain Syndrome. Psychother Psychosom  57:57-60, 1992.
Sivik T. Education of General Practitioners in Psychosomatic Medicine. Effects of a Training Programme on the Daily Work at Primary Health Care Centres. Gen Hosp Psychiatry, 14: 375-379,1992.
Sivik T., Röjwall S., Gustafsson E., Klingberg-Olsson K., Wagner A., & Delimar N. Relationship between Back Pain and Personality. Psychological Vulnerability as Risk Factors for Development of Chronic Back Pain. Nord J Psychiatry, 46:3, 188-193, 1992.
Sivik, T. Psychological reactions to severe traumatic experiences. Fiz Med Rehab 1-2: 27-41, 1992.
Ringsberg, K., Löwhagen O. & Sivik T. Psychological Differences Between Asthmatics and Patients Suffering from an Asthma-Like Condition, Functional Breathing Disorder: A Comparison Between the Two Groups Concerning Personality, Psychosocial and Somatic Parameters. Integrative Physiological and Behavioural  Science, October-December, 28:4, 358-367, 1993.
Delimar N., Kosicek M., Delimar D. & Sivik T. Epidemiological model of hepatitis A. Periodicum Biologorum, 95:4, 409-414, 1993.
Sivik T. Alexithymia and Hypersensitivity to Touch and Palpation. Integrative Physiological and Behavioural Science. April-June, 28:2, 130-136 1993.
Rose G., Sivik T. & Delimar N. Gender, Psychological Well-Being and Somatic Cardiovascular Risk Factors. Integrative Physiological and Behavioural Science. 29: 4, 423-430, 1994.
Sivik T. & Delimar D. Characteristics of Patients who attribute chronic pain to minor injury. Scand J Rehab Med, 26:27-31, 1994.
Lansinger B., Nordholm L. & Sivik T. Characteristics of low back pain patients who do note complete physiotherapeutic treatment. Scand J Caring Science, 8: 163-167, 1994.
Delimar D., Sivik T., Korenjak P., & Delimar N. The Effect of Different Traumatic Experiences on the Development of the Posttraumatic Stress Disorder. Military Medicine, 95:4, 409-4011, 1995.
Hellzén-Ingemarsson A., Sivik T. & Nordholm L. Sick-leave among patients with lumbar and cervical pain: Relationship to previous sick leave, education, nationality, sleep disturbance and experience of pain. Psysiotherapy Theory and Practice, 12, 143-149, 1996.
Hellzén-Ingemarsson A., Nordholm L. & Sivik T, Risk for long-term disability among patients with back pain.Scand J Rehab Med, 29: 205-212, 1997.
Ringsberg, K., Wetterqvist, H., Sivik T. & Löwhagen O. Physical capacity and dyspnoea in patients with astma-like symptoms but negative asthma tests. Allegy, 52:532-540, 1997.
Delimar, D. Sivik, T.,  Korenjak, P. & Delimar, N. Posttraumatic Stress Disorder Among Croat Soldiers in the Defense War During 1991-1993 in Croatia. General characteristics and traumas of soldiers. Stress Medicine, 14:43-47; 1998.
Sivik T, Delimar D, Korenjak P, Delimar N. The role of blood pressure, cortisol, and prolactine among soldiers injured in the 1991-1993 war in Croatia. Integr Physiol Behav Sci. 1997 Oct-Dec;32(4):364-72.
Sivik, T., Delimar, D., Korenjak, P. & Delimar, N. Certain Psychological Characteristics of injured Soldiers in War 1991-1993 in Croatia. Stress Medicine, accepted for publication.
Sivik, T. Since we have both body and mind we are all psychosomatic. Adv Mind Body Med, 14:223-233, 1998. 
Sivik T. Psychosomatic research and the theory of science. Adv Mind Body Med. 1999 Spring;15(2):148-53.
Sivik T. Integrative medicine, loving openness, and the need for wisdom. Adv Mind Body Med. Winter;15(1):29-32; discussion 32-43, 1999. 
Sivik T, Delimar N, Schoenfeld R. Construct validity of the Sivik Psychosomaticism Test and test of operational style: correlations with Karolinska Scheme of Personality. Integr Physiol Behav Sci. Apr-Jun;34(2):71-8, 1999.
Sivik T, Delimar N, Schoenfeld R. Construct validity of the Sivik Psychosomaticism Test and test of operational style: correlations with four Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) subscales. Integr Physiol Behav Sci. Apr-Jun;34(2):79-84, 1999.
Sivik T, Delimar N, Schoenfeld R. Construct validity of the Sivik Psychosomaticism Test and test of operational style: relationship with State-Trait Ainxiety Inventory and Beck’s Depression Inventory. Rev Potr Psicossomatica. 1: 2; 71-91, 1999.
Sivik T. The difference between taking an anamnesis and listening to a (life) story. Adv Mind Body Med. Summer;16(3):182-6; discussion 199-207, 2000. 
Sivik T. Psychosomatic medicine: why fix it if it ain't broken? Psychother Psychosom. Jul-Aug;69(4):178-80, 2000. 
Sivik T, Schoenfeld R Somatization and the paradigm of psychosomatology. Adv Mind Body Med. 17, 263- 266, 2001.
Sivik, T., Delimar, N. & Schoenfeld, R. SPS – Sivik Psychosomatism Test, and OPER – the test of Operationality. Factor Analysis and reliability of the tests. Psychother and Psychosom,accepted for publication. 

Institutional reports

Sivik, T. Samtalsterapi vid kroniska ländryggssmärtor. Läkartidningen, 86:25, 1989.
Klingberg-Olsson K., Gustavsson E. & Sivik T. Vem riskerar att få kroniska ryggbesvär? Sjukgymnasten; Vetenskapligt Supplement, 2/93, 1993.
Klingberg-Olsson K., Hellzén-Ingemarsson A. & Sivik T. Psykologisk sårbarhet och kronifiering av rygg- och nackbesvär. Sjukgymnasten; Vetenskapligt Supplement, 1/94, 1994.

Textbooks

Sivik, T. (1988) Dynamisk psykoterapi, del I: Personlighetsutveckling - karaktärsbildning, Studentlitteratur, Lund.
Sivik, T. (1990) Dynamisk psykoterapi, del II: Diagnos - psykopatologi - behandlingsteknik, Studentlitteratur, Lund.
Sivik, T. & Fredriksdotter E. (1990) Växtverk, Studentlitteratur, Lund,
Sivik, T. (1991) Helhetssyn på sjukdom och hälsa. Antologi, Ciba-Geigy, Göteborg.
Sivik, T. In: Strauss B., Bahne Bahnson C., Speidel H. (ed.) (1993) Integrative Psychosomatic Treatment of Patients with Chronic Low-Back Pain. Effects of Psychotherapy by Specially Trained General Practitioners. New Societies - New Models in Medicine, 136-142.
Sivik, T. (1993) Tendency to somatize, Personality traits and low back pain - Psychological Vulnerability as risk factor for the development of chronic back pain. In: Ernst E., Jayson M., Pope M. & Porter R. (edit.) Advances in idiopathic low back pain,  191-195. 
Sivik, T. & Theorell T. (Red.) (1995)  Psykosomatisk medicin, Antologi, Studentlitteratur, Lund.
Sivik, T. Sivik Psychosomaticism Test (SPS). Manual, Psykologiförlaget, accepted for publication.