Psykoterapi

På Ipsoma får du kvalificerad psykoterapeutisk hjälp både individuellt, som par och i grupp.

Ipsoma har över 30 års erfarenhet och arbetar ur en gedigen vetenskaplig grund och sedan början på 90-talet har vi arbetat med rehabilitering och behandling, utredningar samt företagsutveckling och utbildning. På mottagningen erbjuds terapi under en kortare period och/eller längre psykoterapiprogram.

På grund av en del omorganisation har Tatjana Sivik tagit allt större del i det direkta klient arbetet och är det så att du önskar psykoterapi med just henne är du välkommen att kontakta oss. Du kan söka hjälp hos oss av olika anledningar som exempelvis depression, ångest, existentiella personliga livskriser eller arbetskonfliktsituationer. Första besöket består alltid av ett informerande samtal där vi tar reda på varför du söker samt om och hur vi kan hjälpa dig. Vidare utformas individuella insatser alternativt behandlingar i grupp där även andra professioner så som arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast kan erbjuda olika rehabiliteringsinsatser.

Alla professioner har såklart tystnadsplikt. Vi tar emot alla individer över 18 år. Du behöver ingen remiss utan kan själv ringa och boka en tid, tider finns tillgängliga.