Rehabilitering

Romarna visste att livet, när det är balanserat, består av tre lika stora delar; Jaget - Arbetet - Familjen.

De beskrev det som:

Vita Activa - Det aktiva livet

Vita Regenerativa - Det återuppbyggande livet

Vita Contemplativa - Det reflekterande livet

Om något av dessa områden försummas i vardagens stress så leder det så småningom till kroppslig och själslig obalans och i förlängningen sjukdom. Vårt rehabiliteringsarbete bygger på att identifiera verkningar men speciellt orsakerna till obalansen. Därför börjar en rehabilitering alltid med en individuellt anpassad bedömning eller utredning.