VI HJÄLPER DIG ATT REHABILITERA DINA ANSTÄLLDA

Analys av personalens hälsoläge och trivsel

Ta pulsen på ditt företag! En organisations hälsa avspeglas i medarbetarnas välmående och arbetsmotivation. Ipsoma erbjuder olika metoder för att undersöka hur ditt företag mår och hur dina anställda uppfattar sin arbetssituation. Beroende på företagets behov och hälsotillstånd utvecklar vi tillsammans med kunden ett åtgärdspaket. Till vår hjälp har vi flertalet erkända verktyg som tex Hälsoindex.

Rehabilitering för sjukskrivna anställda

Vi erbjuder flera olika möjligheter till kortare och längre rehabiliteringsinsatser som vi utformar tillsammans med er för att passa individen i fråga. Se mer under Individens rehab

Förebyggande insatser för personer i riskzonen

Ett mycket stort antal anställda, i synnerhet chefspersoner på olika nivåer, drabbas av allvarliga sjukdomstillstånd som helt eller delvis beror på stress. Ofta är orsakerna en kombination av faktorer i hela livssituationen, men stressen i arbetet är nästan alltid en bidragande orsak. Oavsett vilket, drabbar en ”genomklappning” företaget. 

Läs mer om vårt Mentorprogram och hur vi kan anpassa insatser till redan stressade scheman utan att skapa mer stress.