REHABILITERING FÖR HELA MÄNNISKAN

Målgrupp

Personer som lider av kroniska smärtor i rörelseapparaten,  långtidssjukskrivna på grund av multifaktoriella problem,  personer som riskerar att utveckla kroniska smärtsyndrom, samt övriga som av olika yttre och/eller inre anledningar har bristande arbetsförmåga och är i behov av en mera omfattande och djupgående rehabiliteringsinsats.

Omfattning

Rehabiliteringsinsatserna som främst sker i grupper om 6-9 deltagare sträcker sig över följande tidsperioder:

 • Månad 1-2 halv till heltids aktiveringsprogram. både i grupp och individuellt.
 • Månad 3-4, program under delar av dagen - företrädesvis individuellt.
 • Månad 5-12, gruppträffar 1 gång per månad.  Under denna period kan kursdeltagaren i förekommande fall återgå i arbete.

Innehåll

Rehabiliteringen inleds med individuella intervjuer och samtal med läkare, sjukgymnast, friskvårdskonsulent och psykolog och innehåller bl a följande moment:

 • Anpassad fysisk träning
 • Attitydpåverkan
 • Mental träning 
 • Avslappningstekniker
 • Kroppskännedomsträning
 • Stresshantering
 • Autogen träning
 • Samtal om livsåskådning och existentiella frågor...

Dokumentation

Tre utlåtanden: efter den obligatoriska utredningen (U.2), efter de första 8+8 veckorna, samt efter hela årets utgång.

OBS! Vi har även mer tidsintensiva rehabiliteringar som sträcker sig över en kortare tid men med liknande innehåll