Utredning

Våra utredningar har olika syften beroende på den bakomliggande frågeställningen.

 1. Kartläggning av individens personlighetsegenskaper (kognitiva, psykiska, psykosociala, fysiska etc):
  1. Arbetsgivaren har behov av att kartlägga individens lämplighet för ett visst arbete
  2. Inför eventuell omplacering
  3. Inför planerade utbildningsinsatser
  4. Vid komplexa rekryteringsåtgärder –både intern och extern rekrytering

  Sådana utredningar utförs alltid i samråd med beställaren och är individuellt utformade.

 2. Utredning av bakomliggande orsaker till sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga. Dessa utredningar följer en viss standardiserad mall och utförs i enlighet med avtal som vi har med Försäkringskassan, Hallands Läns landsting, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Göteborgs kommun med alla kranskommuner, Jönköpings kommun och Länsförsäkringar.
  1. Särskilt läkarutlåtande (SLU)
  2. Försäkringsmedicinska utredningar (FMU)
  3. Neuropsykiatriska utredningar (NU)
  4. Arbetslivsinriktade utredningar (ARU)
 3. Dessutom gör vi utredningar på uppdrag av företag eller på förfrågan av enskilda personer. I sådana fall bestäms innehållet från fall till fall.

Inför planerad behandling eller rehabilitering utför vi också utredningar, i vissa fall kan det vara frågan om någon av utredningarna ovan. Vanligtvis är dock utredningar inför behandlings- eller rehabiliteringsprogram individualiserade.