PERSONLIG UTVECKLING OCH ORGANISATIONSUTVECKLING ÄR OFTA SAMMANVÄVDA OCH ÖMSESIDIGT BEROENDE

I vårt högteknologiska samhälle är kravet på kvalificerad personal mycket högt. Att ha valt rätt man på rätt plats är avgörande för företagets ekonomiska utveckling och konkurrenskraft.

I samråd med beställaren skräddarsyr vi lämpliga insatser. Allt från rekrytering till utbildnings- och organisationsutvecklingsprogram.

Vår kunskap om  psykometriska kapacitetstest och utvärderingsinstrument ger oss möjligheter att (utöver det personliga mötet) bedöma individens förmåga i förhållande till arbetets krav.